Choroby hematologiczne, zaburzenia krwi i narządów krwiotwórczych, dotykają miliony Amerykanów. Oprócz nowotworów komórek krwi, choroby hematologiczne obejmują rzadkie zaburzenia genetyczne, niedokrwistość, warunki związane z HIV, chorobę sierpowatokrwinkową i powikłania po chemioterapii lub transfuzji.

Wspierani przez NIDDK naukowcy zajmujący się hematologią pracują w wielu różnych dziedzinach, od opracowywania leków wspomagających osoby, które otrzymują wielokrotne transfuzje krwi, po badania laboratoryjne mające na celu lepsze zrozumienie prawidłowych i nieprawidłowych funkcji komórek krwi.

NIDDK wspiera również badania nad biologią dorosłych komórek macierzystych krwi, które są potrzebne do przeszczepów szpiku kostnego i mogą mieć szersze zastosowanie w badaniach nad terapią genową.

Ponadto, NIDDK odpowiada na pytania i dostarcza informacji zdrowotnych na temat chorób krwi osobom cierpiącym na te choroby, ich rodzinom, pracownikom służby zdrowia oraz społeczeństwu za pośrednictwem Centrum Informacji Zdrowotnej NIDDK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *